27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ‘’Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” gereğince, internet aracılığıyla yapılan satışlarda sözleşme yapılması bir zorunluluktur. Bu anlamda “Online/Uzaktan Eğitim” ile ilgili sözleşme detayları aşağıda belirtilmiştir.

ONLİNE EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. Sözleşmenin Tarafları

Eğitim Veren: Buse Çetin (Vergi No: 2431018471)

İnternet Sitesi: busecetin.com; sözleşmenin devamında ‘’Platform’’ olarak anılacaktır.                   

E-posta adresi: info@busecetin.com

Sözleşmenin devamında ‘’Eğitim Veren’’ olarak anılacaktır.

İşbu sözleşme Buse Çetin ile Buse Çetin’den hizmet alma talebini busecetin.com adresli site vasıtası ile ileten kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

Kullanıcı: Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, eğitim alan ve eğitim veren kullanıcılarının genel tanımıdır.

Eğitim Alan: Eğitim Veren’in belirlediği internet sitesi üzerinden eğitim satın alan kişidir.

Eğitim alan olarak “www.busecetin.com” internet sitesine üye olan veya üye olmadan kişisel bilgi girişi yapan Kullanıcı, Platform üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’a kaydolurken kişisel bilgi girişi yapan kişinin adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Fatura kesilirken bu bilgiler esas alınacaktır.

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Eğitim Alan’ın, Eğitim Veren’e ait “http://busecetin.com” ‘’busecetin.com” platformu üzerinden belirtilen özelliklere ve fiyatlandırmaya göre satın aldığı online eğitimin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.

Sözleşmeye konu olan ürün, Eğitim Alan’ın, Eğitim Veren’e ait internet sitesi üzerinden kendi tercihine göre satın aldığı ve her dersin eğitim sayfasının açıklama kısmında ayrıca belirtilen erişim süresince tekrarını izleyebileceği ders videosudur.

Platform, Eğitim Alan ve Eğitim Veren’i gerek yüz yüze gerek çevrimiçi olarak bir araya getirir. Ayrıca yine Platform üzerinden paylaşımı yapılan kayıtlı dans eğitimlerinin erişim verilen katılımcılar tarafından izlenmesi de mümkündür. Platformun amacı, eğitim alanın sitenin belirlediği paket ücretlerini karşılamasının karşılığı olarak Eğitim Verenden dans eğitimi almaları amacıyla elektronik ortam sağlamaktır.

 1. Ödeme Yöntemi

Eğitim Alan, kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Eğitim Alan arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemeler iyzico üzerinden kredi kartı ile veya busecetin.com internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen Eğitim Alanlarca nakit havale ile yapılmaktadır. Havale ile ödemede Eğitim Alan kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Eğitime yapılan kayıtlar, Eğitim Veren tarafından incelenerek onaylanmaktadır. Dolayısıyla Eğitim Alan’ın eğitim kaydı, ödeme sonrası takriben 1-3 iş günü içerisinde onaylanacaktır. Eğitim ücretlerine %20 KDV dahildir. Fatura kişiye veya talep edilen Vergi No ile kuruma kesilir.

 1. Sözleşmeye Konu Eğitim Programının Özellikleri ve Kullanım Şartları
  • Eğitim Alan tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları Platformda detaylı olarak açıklanmıştır. Eğitim Alan, Eğitim Veren’in eğitim içeriği ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini taahhüt eder.
  • Eğitim programının başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulünün yanı sıra işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtilen sözleşme bedelinin, sözleşmenin 3. maddesinde detaylandırılmış ödeme yöntemlerinden biriyle ödenmiş olması gerekmektedir.
  • Eğitim Alan, ödeme yaptığı süre boyunca Eğitim Veren’den tercihine göre çevrimiçi eğitim (canlı ve video kayıt eğitimler), yüz yüze eğitim ve özel ders şeklinde eğitim hizmeti alabilecektir.
  • Çevrimiçi eğitimler, video kayıt ve canlı eğitim olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Çevrimiçi video kayıt eğitimler, Platform üzerinden yayınlanır ve her eğitim için ayrıca ilan edilen erişim süresi boyunca Eğitim Alan tarafından izlenebilir. Çevrimiçi canlı eğitimler, zoom veya diğer video konferans uygulamaları üzerinden internet ortamında yayınlanacak olup, dersin yayınlanacağı zoom bağlantısı, kesin kayıt işlemlerinin akabinde Eğitim Alan’a gönderilir ve eğitim süresince aynı zoom bağlantısı kullanılır. Çevrimiçi canlı dersin video kaydı 24 saat içerisinde Platform’a yüklenir ve her eğitim için ayrıca ilan edilen erişim süresince Eğitim Alan tarafından izlenebilir.
  • Çevrimiçi eğitimlerde (canlı ve video kayıt eğitimler) dersler kaydedilmektedir. Ders kayıtlarında yalnızca Eğitim Veren’in sesi ve görüntüsü görülmektedir. Ancak ders sırasında Eğitim Alan mikrofonunu açması halinde görüntüsüyle beraber ders kaydına dahil olacaktır. Eğer Eğitim Alan, ders kaydına dahil olmak istemiyorsa; chat yoluyla Eğitim Verenle iletişime geçmelidir. Örneğin, Eğitim Alan’ın Eğitim Veren’e bir sorusu varsa; sorusunu chat üzerinden iletebilir veya Eğitim Veren’den ders kaydını durdurmasını talep edebilir. Aksi takdirde ders kaydında görüntüsü / sesinin kaydedildiğini kabul etmiş sayılacaktır.
  • Özel ders, Eğitim Alan ile Eğitim Veren arasında birebir yapılan eğitimdir. Yüz yüze yapılabileceği gibi çevrimiçi eğitim şeklinde de yapılabilir.
  • Eğitim Veren, eğitim gün ve saatinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklik, Eğitim Alan’a en az 1 hafta önceden elektronik ortamda yazılı olarak bildirilecektir.
 1. Sözleşme Bedeli

Ödeme, Eğitim Veren’e ait olan “http://busecetin.combusecetin.com internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Eğitim Veren’in sözleşme bedelinde değişiklik yapma hakkı vardır. Sözleşmenin bedeli tercih edilen eğitim türü ve süresi tarafından belirlenecektir her bir eğitim için güncel bedel, internet sitesinde ilan edilecektir.

 1. Genel Hükümler
  • Eğitim Alan, eğitimlere kaydolurken / başvururken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaş altı ziyaretçiler Eğitim Alan olarak hizmet alamaz.
  • Eğitim Alan, satın aldığı eğitimden faydalanmakla yükümlüdür. Çevrimiçi derslere katılmadığı ve/veya ders kayıtlarını izlemediği gerekçesi ile sözleşme bedelinin iade edilmesini veya bedelden indirim yapılmasını talep edemez.
  • Eğitim Alan, yaşadığı sağlık sorunu sebebi ile çevrimiçi eğitimlere devam edemez ise durumu, doktor raporu ile beraber gecikmeksizin yazılı olarak Eğitim Veren’e bildirmelidir. Böyle bir durumda grup dersi söz konusu ise Eğitim Alan’ın kaçırdığı derslerin ders kaydı, Eğitim Alan’a gönderilir. Özel ders söz konusu ise Eğitim Alan, ders saatinden 1 hafta öncesine kadar gerekçesini belgelerle belirtmek suretiyle dersi erteleyebilir. Ertelenen eğitimin gün ve saati, Eğitim Verenle birlikte belirlenir. Dersin Eğitim Alan tarafından iptal edilmesi durumunda yalnızca mücbir sebep halinde ders ücreti iade edilir.
  • Eğitim Veren’in sağlık durumuyla ilgili ani gelişen bir durumda veya genel bir sağlık sorununda, Eğitim Veren dersi erteleme hakkına sahiptir. Ertelenmiş olan ders(ler) için telafi ders(ler)inin yapılacağı gün hakkında katılımcılar en fazla 15 gün içerisinde bilgilendirilecektir.
  • Eğitim Veren, sözleşme konusu eğitimi, açıklanan şartlarda ve tarihte Eğitim Alan’a sunmakla sorumludur. Ancak Eğitim Alan’ın kendisine ait internet bağlantısı/bilgisayar/cep telefonu/tablet vs. gibi araçlardaki sorunlardan dolayı eğitime katılamamasından Eğitim Veren sorumlu değildir.
  • Sözleşme konusu eğitimin, Eğitim Alan tarafından yararlanılabilmesi için “http://busecetin.com”; “com” internet sitesindeki satış işlemlerinin Eğitim Alan tarafından eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi ve işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onay alanlarının işaretlenmesi gereklidir.
  • Online eğitim alımının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda Eğitim Alan satın alma aşamasında fatura bilgilerini doldururken kişisel fatura için TC Kimlik numarası, kurumsal fatura için Vergi Kimlik No paylaşılması halinde kendi e-arşiv portalı üzerinden görüntüleyebilir.
  • Eğitim Alan, satın aldığı eğitimin satış bedelini, sözleşmede belirtilen şekilde ödemekle yükümlüdür. Eğitim alan, ödeme işlemleriyle ilgili işlem yaptığı bankadan kaynaklı oluşabilecek sorunlardan tamamen kendisi sorumludur.
  • Eğitim Alan, Eğitim Veren’e internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve kabul eder.
 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Platform ve Platform’a ilişkin her türlü unsur ve içerik (her türlü ticaret unvanı, eser, telif, buluş, patent, marka, tasarım, grafik, logo, diğer tanıtıcı isim ve işaretler, alan adı, yazılım, program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil, çizim, görüntü, ticari takdim şekli, slogan, ekran, know-how, proje, konsept, program, uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“Eğitim İçerikleri”) ve bunlarla bağlantılı tüm haklar (fikri ve sınai mülkiyet ve mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Buse Çetin’e aittir. Eğitim Alanların, Platform aracılığıyla paylaştığı kişisel bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum ve yazışmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içerik (“Eğitim Alanların İçerikleri”), Buse Çetin’in bunlara ilişkin sahip olduğu kullanım hakkı saklı kalmak kaydıyla, bunları Platform aracılığıyla paylaşan Eğitim Alan’a aittir. Kullanıcı hesabının oluşturulması, Eğitim Alan’a Platform’a erişim, Platform’u kullanma ve/veya Hizmetler’den faydalanabilme yetkisinin verilmesi ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hüküm, Eğitim Alan’a, Platform’a, Buse Çetin’in içerikleri’ne ve/veya Eğitim Alanların İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir hak verildiği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda, Eğitim Alan’ın, Platform’u, Eğitim İçerikleri’ni ve/veya Eğitim Alanların İçeriklerini kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, Platform’un kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, kopyalaması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, uyarlaması, nakletmesi veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını kolaylaştırması mutlak suretle yasaktır. Kullanıcı, işbu madde kapsamında yer alan yasağı ihlal etmesi halinde Buse Çetin’in ve/veya üçüncü kişilerin meydana gelecek her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Buse Çetin, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Eğitim Alanın erişimini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

Bu madde hükümleri Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sona ermesi veya feshi halinde dahi Taraflar arasında bağımsız bir taahhüt olarak geçerli kalmaya devam eder.

 1. Cayma Hakkı

Eğitim Alan, on dört gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir, bu süre işbu sözleşmenin kurulduğu andan itibaren başlar.

 1. Mücbir Sebepler

Aşağıdaki sebeplerin herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu sözleşme hükümlerini tamamen veya kısmen yerine getiremediği takdirde, bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

Mücbir sebebin 2 haftadan fazla sürmesi halinde, taraflardan biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek sözleşmeyi derhal feshedebilir. Fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklıdır.

Eğitim Veren gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kendisine ait internet sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Eğitim Veren’in herhangi bir hukuki ve/ veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.

 1. Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. Sözleşme Değişiklikleri ve Feragat

Eğitim Veren, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan her türlü politika ve kuralı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, herhangi bir suretle duyurarak/bildirerek tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklikler ve eklemeler, aksi Eğitim Veren tarafından belirtilmedikçe, duyuruldukları/bildirildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir; Eğitim Alan platformu kullanmaya / hizmetlerden faydalanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri ve eklemeleri kabul etmiş sayılacaktır. İlgili mevzuat hükümlerinin değişikliklerin Eğitim Veren tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi ve değişikliklerin Eğitim Alan tarafından onaylanmaması halinde Eğitim Veren, Eğitim Alan’ın kaydını kısmen veya tamamen kısıtlayabilir, engelleyebilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir. 

Eğitim Veren tarafından imza edilmeyen feragatler geçerli değildir. Eğitim Veren, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını, kısmen veya tamamen kullanmaması, Eğitim Alandan, Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya şartına uymasını talep etmemesi ve/veya Eğitim Alan’ın herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın gereğinin müteakiben yerine getirilmesi şartını kısıtlamayacak veya izleyen herhangi bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır.

 1. Yürürlük

İşbu sözleşme 12 hüküm, 6 sayfadan oluşmakta olup, Eğitim Alan tarafından “busecetin.com” internet sitesi üzerinden okunup, kabul edildiğine dair online onay verildikten sonra yürürlüğe girecektir.

Sözleşmenin süresi her eğitim için farklılık göstermektedir. İşbu sözleşme, çevrimiçi (online) eğitimler (canlı ve video kayıt eğitimler) için: internet sitesinde her eğitim için ayrıca ilan edilen erişim süresi, yüz yüze eğitimler ve özel ders eğitimleri için eğitim süresi boyunca yürürlükte olacaktır. Eğitim Alan, başka eğitimlere devam etmek istediği takdirde “busecetin.com” internet sitesi üzerinden yeniden eğitim satın alacaktır.